Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa – jak zacząć?

Transformacja cyfrowa to kolejny etap w rozwoju przedsiębiorstwa. Digital to już nie trend dla startupów, ale konieczność, aby zdobyć przewagę konkurencyjną, obniżyć koszty i usprawnić pracę. Pomimo zmian człowiek nadal jest w centrum uwagi.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Na wstępie warto przybliżyć tytułowy termin, aby łatwiej zrozumieć kontekst dalszej części artykułu. Transformacja cyfrowa polega na zamianie procesów analogowych w cyfrowe. Oznacza to m.in. automatyzację pracy, gromadzenie i analizowanie danych, a także podejmowanie decyzji przy współpracy ze sztuczną inteligencją.

Warto zaznaczyć, że technologia to jeden z elementów, który składa się na transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Drugim jest zmiana sposobu myślenia o zarządzaniu firmą, doświadczeniach zakupowych klientów czy szeroko rozumianej komunikacji. 

Połączenie obu obszarów ułatwia znalezienie nowych rozwiązań i optymalizację dotychczasowych procesów. Skutkuje to zwiększeniem wydajności firmy, obniżeniem kosztów i zwiększeniem konkurencyjności.

Jak przeprowadzić transformację cyfrową w firmie?

Na rynku istnieją firmy, które pomagają przedsiębiorcom przejść przez proces transformacji. Zwykle składa się on z czterech etapów:

  1. Audyt.
  2. Strategia i plan rozwoju.
  3. Plan implementacji.
  4. Wdrożenie wszystkich pracowników.

Początkiem pracy nad cyfrową transformacją przedsiębiorstwa jest audyt. Dzięki niemu np. dowiesz się, czy Twoja strona internetowa lub sklep, spełniają współczesne oczekiwania konsumentów w obszarze UX. 

Advanced Manufacturing (ADMA) to jedna z metod stworzonych przez Komisję Europejską. Pomaga ona firmom we wdrożeniu nowych technologii. Dzięki niej przedsiębiorstwo może otrzymać status Fabryki Przyszłości (ang. Factory of the Future).

Audyt to pierwszy krok do sukcesu

ADMA to badanie dojrzałości cyfrowej firmy, które wskazuje potencjalne ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Analizy pomagają w ustaleniu, jak przeprowadzić transformację fabryk, by stały się one innowacyjne, konkurencyjne, a przy tym przyjazne dla środowiska.

Ocena dotychczasowych działań, zestawienie ich z działaniami konkurencji i panującymi trendami rynkowymi ułatwi zrozumienie, w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo. Wyklaruje to obraz sytuacji i da podwaliny pod przygotowanie strategii firmy.

Jednym z elementów audytu jest samoocena przedsiębiorstwa, czyli weryfikacja przez pracowników, jak oceniają konkretne obszary firmy. W przypadku ADMA to ankieta zawierająca 51 pytań podzielonych na siedem obszarów transformacji. W celu uzyskania obiektywnych informacji ankietę wypełniają minimum trzej pracownicy.

Średnia dojrzałość cyfrowa przedsiębiorstwa

Źródło: ASTOR

Strategia i plan rozwoju

Następnym krokiem jest stworzenie planu transformacji. Składa się on z listy inicjatyw wykorzystujących technologie Przemysłu 4.0, zdefiniowanych celów biznesowych i mierników. Należy także określić priorytety inicjatyw oraz zidentyfikować ich wpływ na biznes. Główne cele powinny być wpisane w odpowiedni kontekst przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę oczekiwany udział ludzi, procesów i technologii.

Plan implementacji

Plan implementacji to szczegółowy harmonogram wdrażania wybranych inicjatyw. Po zbadaniu ADMA firma będzie w stanie wybrać najbardziej efektywną ścieżkę transformacji, określając, który z siedmiu obszarów wymaga natychmiastowej interwencji. Jeżeli chcesz skutecznie realizować plan, konieczne staje się powołanie odpowiedniego zespołu ekspertów oraz opracowanie planu działań, który określi konkretne zadania dla każdego członka zespołu w danym okresie.

Zaangażowanie wszystkich pracowników

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy w firmie wiedzieli o zachodzących w niej procesach. Każdy powinien także wiedzieć, jaką rolę odgrywa w procesie transformacji. Warto wskazać jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za zachodzące zmiany, lub cały zespół. Dzięki temu ocena postępów, sukcesów, ale i porażek stanie się łatwiejsza.

Cyfrowa fabryka to kluczowy obszar rozwoju polskich przedsiębiorstw

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw jest zbliżona do średniej europejskiej. Obszar, na który warto zwrócić uwagę, to zdolność do budowania cyfrowych fabryk. Czym one są?

Filary transformacji cyfrowej firmy

Źródło: ASTOR

Cyfrowa fabryka wykorzystuje dostępne technologie do tworzenia, przekształcania i rozwoju produktów, usług oraz systemów. Dzięki temu zarządzający mają dostęp do dokładnych informacji w czasie rzeczywistym. Wymaga to stworzenia pojedynczego źródła wiedzy, tj. Single Source of Truth (SSOT). Poszczególne dane wprowadza się do systemu tylko raz, a pozostałe podsystemy w firmie automatycznie je aktualizują.

Fabryki przyszłości wspierają pracowników poprzez użycie cyfrowych i zintegrowanych procesów. Pomaga w tym zintegrowane sterowanie przepływem danych cyfrowych. Dzięki niemu stają się różnego rodzaju symulacje i testowanie scenariuszy jeszcze przed wdrożeniem procesu czy produktu.

W celu stworzenia cyfrowej fabryki firma powinna gromadzić dane dotyczące procesów, maszyn czy linii produkcyjnych. Często wymaga to integracji systemów, co wyraźnie ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jak zacząć cyfrową transformację firmy?

Punktem wyjścia jest audyt, który najlepiej oddaje bieżącą sytuację przedsiębiorstwa. Na jego podstawie powstaje strategia działania, a następnie plan wdrożenia. Cały proces najlepiej zrealizować przy współpracy z firmami, które zajmują się cyfryzacją przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że to proces zmieniający nie tylko technologię w organizacji, lecz także sposób myślenia o zarządzaniu.