działalność gospodarcza

2 Posts Strona główna

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

Decyzja o rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w obecnych trudnych czasach może okazać się jedynym wyjściem w celu zachowania firmy. Chociaż jest to trudna i niemiła sytuacja, to niesie ona również pewne korzyści podatkowe. Jak zakończyć działalność bez wychodzenia z domu? Kto może zawiesić działalność gospodarczą? Przedsiębiorcy, którzy nie mają zatrudnionych pracowników, mogą skorzystać z ustawy Prawo przedsiębiorców i zawiesić swoją działalność. Ci, którzy mają swoją kadrę, w wyjątkowych sytuacjach również mogą posiłkować się tym rozwiązaniem. Staje się to możliwe, jeśli pracownicy przebywają na: urlopie macierzyńskim;urlopie wychowawczym;urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego;urlopie rodzicielskim. W powyższych przypadkach po zakończeniu urlopów będziesz zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom, nawet jeśli działalność pozostanie zawieszona. Ustawa wskazuje, że najkrótszy czas zawieszenia firmy dla podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynosi 30 dni, bez określenia maksymalnego limitu. Rzeczywisty okres zawieszenia firmy zależy zatem od potrzeb przedsiębiorcy i może trwać nawet bezterminowo, jeśli…

Jak wygląda prowadzenie działalności bez rejestracji?

Prowadzenie działalności gospodarczej, czyli praca „na swoim” to możliwość swobodnego gospodarowania czasem i pieniędzmi. Jednocześnie ciąży nad Tobą spora odpowiedzialność za wszelkie niepowodzenia. Wiele osób boi się porażki, ale tutaj pomocną dłoń wyciąga rząd, który wprowadził tzw. Konstytucję Biznesu. Jak wygląda w praktyce działalność bez rejestracji? Pixabay Najważniejsze informacje o działalności gospodarczej Biznes, firma, praca na własny rachunek to inne określenia działalności gospodarczej. Definicja w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej podaje, że jest to: „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Czy wiesz, że…? Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że od stycznia do czerwca 2022 roku powstało w Polsce 190 556 firm. Działalność gospodarcza nastawiona jest na zysk, a zadania wykonujesz we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. To oznacza, że ponosisz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem firmy. Obowiązujące przepisy dają…