płynność finansowa

2 Posts Strona główna

Jak poznać, że firma traci płynność finansową?

Prowadzisz biznes, a więc jesteś prawdopodobnie dobrym obserwatorem otoczenia, dla którego ważne są pewne niuanse. Jeśli kontrahent nie zapłacił na czas faktury lub zauważasz, że jego pozycja rynkowa staje się coraz słabsza, może świadczyć o trudnościach w firmie. Jak poznać, że przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością finansową? Czym jest płynność finansowa? Grzegorz Mielczarski, autor książki „Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach” definiuje płynność finansową w następujący sposób: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jest utrzymywana przede wszystkim jako zabezpieczenie przed ryzykiem utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań w pełnej wysokości i obowiązujących terminach. Potencjalny wzrost zagrożenia utraty płynności, a przy okazji utraty pozytywnego wizerunku u kontrahentów, przekłada się na wyższe stopy kosztów kapitału finansującego MŚP i przyczynia się do obniżenia efektywności działalności przedsiębiorstwa wyrażającej się niższym prognozowanym przyrostem wartości MŚP. Wielu ekspertów związanych z finansami podkreśla, że płynność finansowa jest tak samo ważna jak zysk, który osiąga…