transformacja cyfrowa firmy

2 Posts Strona główna

Automatyzacja procesów biznesowych to korzyść dla Twojej firmy

Systematycznie przybywa firm, które w swoich strategiach zakładają nie tylko transformację cyfrową, lecz także automatyzację procesów biznesowych. Wyraźny wpływ na przyspieszenie tych procesów miała pandemia koronawirusa. Obecnie automatyzacja w biznesie ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami i zwiększa wydajność pracy, co prowadzi do obniżenia kosztów. Korzyści dla firm jest jednak znacznie więcej. Czym jest automatyzacja procesów biznesowych? Technologie Robotic Process Automation (RPA), Business Proces Automation (BPA) czy Business Process Managment (BPM) ułatwiają automatyzację powtarzalnych, rutynowych i ustrukturyzowanych czynności biurowych. Optymalizują oraz upraszczają procesy, a także opracowują, wdrażają i utrzymują struktury procesów biznesowych. Czy wiesz, że…? BPM to opracowanie, wdrażanie i utrzymywanie struktur oraz procesów biznesowych.BPA to optymalizowanie i upraszczanie istniejących procesów w firmie.RPA to automatyzacja czynności, które tradycyjnie musiałby wykonywać pracownik. Robotyzacja procesów biznesowych działa na bazie schematów, planów i instrukcji. Narzędzia wspierają pracowników w realizacji najnudniejszych oraz powtarzalnych czynności, a to pozwala na lepsze wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia i potencjału. Te…

Transformacja cyfrowa firmy. Dlaczego jest tak ważna i jak ją sfinansować?

KPMG, jedna z największych na świecie firm doradczych w zakresie finansów, w raporcie „Monitoring Transformacji Cyfrowej Biznesu” podaje, że wartość inwestycji związanych z transformacją cyfrową w większości badanych firm w Polsce nie przekracza 5% ich rocznych przychodów. Najwięcej, bo ponad 6% przychodów wydają przedsiębiorstwa z sektora technologii informacyjnych, komunikacji i mediów, które zarabiają w znacznej części przy pomocy narzędzi cyfrowych. Czym jest transformacja cyfrowa? Dzisiejszy świat jest nierozerwalnie połączony z wirtualną rzeczywistością. Dotyczy to zarówno spraw prywatnych, jak i działalności przedsiębiorstw czy rządów. Transformacja cyfrowa lub też cyfryzacja to obecnie jeden z najsilniejszych trendów związanych z rozwojem przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zmieniają, a najczęściej ulepszają dotychczasowy sposób działania przedsiębiorstwa. Cyfryzacja w praktyce Cyfryzacja w firmie polega na integracji technologii ze wszystkimi obszarami, w których działa dana organizacja. Najlepiej zobrazuje to przykład. Przykład Politechnika Warszawska to uczelnia, która ma 19 wydziałów i 48 kierunków. Studiuje…