Jak wygląda i ile kosztuje uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce?

Uznanie kwalifikacji zawodowych jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju zawodowego. Specjalistyczne umiejętności są niezbędne do zwiększenia swojej szansy na zdobycie pracy w określonym zawodzie w Polsce. Jednak zanim zdecydujesz się na podjęcie działań, warto wiedzieć, ile kosztuje uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Czym jest zawód regulowany?

Unijne regulacje mają na celu zapewnienie w pełni wykwalifikowanym pracownikom prawa do wykonywania tego samego zawodu w innym państwie członkowskim. Uznanie kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy oznacza, że pracownik może wykonywać zawody objęte regulacjami na tych samych zasadach co osoby, które uzyskały kwalifikacje w tym państwie.

Zawód regulowany w Polsce

W Polsce istnieją zawody objęte regulacjami, do których wykonywania wymagane są odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zalicza się do nich ukończenie określonych kierunkowych studiów, zdanie egzaminów lub rejestracja w organizacji zawodowej.

Zawód regulowany w Unii Europejskiej

W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieją regulacje dotyczące wykonywania określonych zawodów. Każdy z tych krajów ma listę zawodów regulowanych, a właściwe organy są odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji zawodowych i przyznawanie uprawnień do ich wykonywania.

W bazie zawodów regulowanych sprawdzisz, czy Twoja profesja zalicza się do tego grona.

Jak przebiega procedura uznawania kwalifikacji po powrocie do Polski?

Jeśli zdobyłeś zawód na emigracji i po powrocie chcesz wykonywać pracę w Polsce w zawodzie regulowanym, Twoje kwalifikacje muszą zostać uznane przez właściwe organy. W tym celu powinieneś uzyskać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, jakie masz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziesz mógł ubiegać się o wykonywanie określonego zawodu regulowanego w Polsce.

Procedura uznawania kwalifikacji w pracy okazjonalnej i tymczasowej

Jeżeli chcesz wykonywać w Polsce pracę okazjonalnie lub tymczasowo i masz zezwolenie na wykonywanie zawodu w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (państwie siedziby firmy), możesz wykorzystać procedurę uproszczoną i złożyć odpowiednie oświadczenie, aby móc świadczyć usługi transgraniczne.

Warto wiedzieć, że w przypadku zawodów nieuregulowanych to pracodawca decyduje o uznaniu kwalifikacji, jeśli zdobyto je w innym kraju członkowskim UE.

Procedura uznawania kwalifikacji: wolne zawody, czyli tzw. zawody sektorowe

Pracownicy niektórych zawodów sektorowych mają prawo do automatycznego uznania ich kwalifikacji pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających ich kompetencje do wykonywania danego zawodu. Przed podjęciem pracy muszą oni uzyskać zezwolenie od odpowiednich organów.

Automatyczne uznanie kwalifikacji obejmuje następujące zawody: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt.

Ile kosztuje uznanie kwalifikacji w Polsce?

Opłata za uznanie kwalifikacji wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Kwota pokrywa jego koszty i wydanie decyzji. Środki należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego organu.

Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na stronie rządowej biznes.gov.pl.

Nowe kwalifikacje zawodowe

Polacy, którzy zdobyli umiejętności za granicą i wracają do kraju, mogą oprócz ubiegania się o uznanie kwalifikacji poszerzyć swoje kompetencje w ramach dotychczasowej dziedziny lub przekwalifikować się na specjalistę w innej branży. Pozwala to na znalezienie dobrej pracy, a także na zdobycie atrakcyjnego i pożądanego na rynku pracy zawodu.

W zależności od specjalizacji i drogi, którą wybierzesz, pojawią się związane z tym koszty. Kursy, szkolenia oraz studia wymagają zwykle opłat. Nie zawsze można je od razu sfinansować. W okresie dynamicznych zmian czasem pomagają znajomi i rodzina. Jeśli nie masz takiej możliwości, wsparcia warto szukać w instytucjach finansowych.

Jak sfinansować inwestycję w rozwój osobisty?

Istnieją różne sposoby zdobycia kapitału. Jednym z nich jest crowdfunding pożyczkowy, nazywany także finansowaniem społecznościowym. Rozwiązanie umożliwia pozyskanie funduszy, które można przeznaczyć na szkolenia, kursy czy wspomniane studia. 

Crowdfunding pożyczkowy od 2019 r. stale zyskuje na popularności. Jest to alternatywa dla kredytów bankowych. Trudna sytuacja w gospodarce sprawiła, że banki stały się bardzo powściągliwe w udzielaniu finansowania osobom indywidualnym i firmom. 

Obie grupy muszą w jakiś sposób funkcjonować, a wsparciem często bywa dodatkowy zastrzyk kapitału. Dla wielu osób to szansa, aby dobrze go wykorzystać i zdobyć np. upragniony zawód lub zmienić profesję i zacząć pracować w bardziej dochodowej branży.

Uznanie kwalifikacji zawodowych to temat wielowymiarowy. Obowiązujące przepisy dotyczą różnych zawodów i szczegółowo określają procedurę postępowania. Za uznanie kwalifikacji trzeba zapłacić 35% minimalnego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że istnieją zawody, których przedstawiciele mogą liczyć na automatyczne lub uproszczone uznanie kwalifikacji. Umożliwia to wykonywanie w Polsce zawodu wyuczonego w innym kraju.

Chcesz uznania Twoich kwalifikacji zawodowych, które zdobyłeś za granicą? A może planujesz zmienić swoją profesję? Niezależnie od sytuacji, przydadzą się dodatkowe środki. Jednym z ich źródeł jest crowdfunding pożyczkowy.