Nowelizacja ustawy o CEIDG

Mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców oraz zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne, a także wyciągając wnioski z ponad 11-letniego doświadczenia z zakresu funkcjonowania systemu teleinformatycznego CEIDG, w tym z okresu pandemii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zaproponowało modyfikację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W listopadzie 2022 r. było w nim zarejestrowanych prawie 2,6 mln firm.

Biznes.gov.pl i CEIDG to najważniejsze źródła informacji dla przedsiębiorców w kraju. Właściciel firmy, logując się do Konta Przedsiębiorcy, wygodnie i szybko załatwi sprawy w CEIDG, ale także w innych instytucjach publicznych. Średnio w ciągu miesiąca portal odwiedza 1,5 mln użytkowników, którzy realizują ok. 180 tys. spraw online.

Na bazie doświadczeń ostatnich lat, ale także w wyniku pandemii, MRiT przygotowało nowelizację ustawy o CEIDG.

Olga Semeniuk, sekretarz stanu w MRiT, w rozmowie z rp.pl powiedziała, że: „Ostatnie lata pandemii pokazały, jak ważne jest funkcjonowanie e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości. Pandemia przyspieszyła cyfryzację polskich przedsiębiorców – ponad 60 proc. z nich korzysta dziś z CEIDG online. Przed pandemią było to zaledwie 20 proc. Nowelizacja ustawy to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych oraz znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm”.

Jakie zmiany zaplanowano w CEIDG?

Ideą i głównym celem zmian jest usprawnienie i ułatwienie prowadzenia biznesu. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić m.in.:

  • Usprawnienie funkcjonowania spółek cywilnych – „jedno okienko” obowiązywało wcześniej przy rejestracji JDG. Po zmianach przedsiębiorcy zakładający spółkę cywilną nie będą musieli składać osobnych wniosków do GUS-u, urzędu skarbowego i ZUS-u, bo zrobią to w jednym miejscu.
  • Możliwość składania wniosków o wpis do CEIDG tylko w wersji on-line – wiąże się to z rezygnacją z formy papierowej. Nadal będzie funkcjonować Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.
  • Pełnomocnicy – ułatwienia dotyczące publikacji w CEIDG informacji o pełnomocniku (Szczególnie gdy jest nim inny podmiot niż osoba fizyczna.).
  • Automatyzacja i integracja procesów – integracja CEIDG z innymi rejestrami publicznymi. Ponadto publikacja danych na temat spółki cywilnej w rejestrze CEIDG, a także rozszerzenie CEIDG o wizualizację danych adresowych z wykorzystaniem geoportalu i możliwość pobrania zaświadczenia elektronicznego dla spółki.
  • Usprawnienie przepisów dotyczących m.in. zarządcy sukcesyjnego, tytułu prawnego do nieruchomości czy syndyka.

Automatyzacja i integracja procesów to narzędzia, po które sięgają nowoczesne biznesy. Wdrożenie tego rodzaju rozwiązań w urzędniczą machinę jest nie tylko możliwe, ale usprawnia ich pracę i przynosi realne korzyści przedsiębiorcom. Dzięki temu założenie spółki cywilnej będzie tak proste i szybkie, jak zarejestrowanie małego biznesu (JDG).

Dlaczego digitalizacja biznesu jest tak ważna i jakie zapewnia korzyści przedsiębiorcom? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule: Transformacja cyfrowa firmy. Dlaczego jest tak ważna i jak ją sfinansować?

Zmiany w CEIDG zapewnią ułatwienia dla spółek cywilnych

Stworzenie tzw. jednego okienka do rejestracji spółki cywilnej to wyraźne ułatwienie dla przedsiębiorców. Urzędnikom udało się usprawnić proces zakładania tego rodzaju firm i będzie on przebiegać w sposób bardzo zbliżony do zakładania JDG.

Wspólnicy załatwią wszystkie formalności przez CEIDG, a informacje o nowopowstałym podmiocie trafią także do GUS-u, urzędu skarbowego i ZUS-u/KRUS-u. Pomóc ma w tym jeden uniwersalny wzór wniosku, który będzie obowiązywał we wszystkich urzędach. Jednocześnie ma powstać uniwersalny wzór umowy spółki cywilnej, który zostanie bezpłatnie udostępniony przedsiębiorcom.

Wniosek do CEIDG tylko w wersji online

Przedsiębiorcy nie będą musieli koczować w urzędzie z numerkiem w ręku, aby załatwić formalności. Dokumenty w formie papierowej zostały wyłączone z procesu rejestracji. Wspólnicy będą mieli obowiązek rejestracji firmy wyłącznie przez kanały elektroniczne. Niemniej jednak cały proces będzie się zmieniał etapami.
Projektodawcy tłumaczą, jak mają wyglądać zmiany: „Elektronizacja systemu składania wniosków o wpis w CEIDG będzie początkowo, tj. od dnia 1 października 2024 r., dotyczyć wniosków o wpis do CEIDG dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej składanych przez przedsiębiorców podejmujących wykonywanie działalności gospodarczej. Pozostałe wnioski CEIDG (o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu) będą jeszcze przyjmowane w postaci papierowej przez kolejne 2 lata, czyli do dnia 1 października 2026 r.” – podało CEIDG w Uzasadnieniu dotyczącym zmian.