Transformacja cyfrowa firmy. Dlaczego jest tak ważna i jak ją sfinansować?

KPMG, jedna z największych na świecie firm doradczych w zakresie finansów, w raporcie „Monitoring Transformacji Cyfrowej Biznesu” podaje, że wartość inwestycji związanych z transformacją cyfrową w większości badanych firm w Polsce nie przekracza 5% ich rocznych przychodów. Najwięcej, bo ponad 6% przychodów wydają przedsiębiorstwa z sektora technologii informacyjnych, komunikacji i mediów, które zarabiają w znacznej części przy pomocy narzędzi cyfrowych.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Dzisiejszy świat jest nierozerwalnie połączony z wirtualną rzeczywistością. Dotyczy to zarówno spraw prywatnych, jak i działalności przedsiębiorstw czy rządów. Transformacja cyfrowa lub też cyfryzacja to obecnie jeden z najsilniejszych trendów związanych z rozwojem przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zmieniają, a najczęściej ulepszają dotychczasowy sposób działania przedsiębiorstwa.

Cyfryzacja w praktyce

Cyfryzacja w firmie polega na integracji technologii ze wszystkimi obszarami, w których działa dana organizacja. Najlepiej zobrazuje to przykład.


Przykład

Politechnika Warszawska to uczelnia, która ma 19 wydziałów i 48 kierunków. Studiuje na nich około 36 000 osób. Wprowadziła ona spersonalizowany system IT, który wspiera następujące obszary:

 • procesy finansowe i księgowe;
 • sprzedaż;
 • dystrybucję;
 • zarządzanie projektami;
 • rozrachunki masowe ze studentami;
 • inne.

Efekt? Cyfryzacja pomogła 10-krotnie skrócić czas potrzebny na wygenerowanie raportów finansowych. Poprawiło się także bezpieczeństwo przesyłu informacji w porównaniu do tradycyjnego, „papierowego” systemu.


Ogromne ilości danych z różnych obszarów przeniesione zostały do cyfrowego świata. Umożliwiło to wykorzystanie tych zasobów do modyfikacji procesów organizacyjnych i biznesowych. W firmach to także możliwość wprowadzenia innowacyjnych usług i poszerzenia oferty. 

Cyfryzacja w firmie ma za zadanie wykorzystać możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Celem jest także wdrożenie rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0 i AI, czyli sztucznej inteligencji. Warto zaznaczyć, że transformacja cyfrowa w każdej firmie wygląda inaczej.

Transformacja cyfrowa firmy i główne ograniczenia

Jan Karasek, partner w Dziale Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce, stwierdził, że: 

Jednym z głównych ograniczeń transformacji cyfrowej są zasoby posiadane przez organizację. Poza wymiarem finansowym związanym ze skalą wymaganych inwestycji warto zwrócić także uwagę na inne aspekty, tj. dostęp do wymaganej liczby specjalistów i menadżerów o odpowiednich kompetencjach oraz gotowość organizacji do zmiany i adopcji korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. Większość analiz odnotowuje, że ok. 75–85 proc. organizacji wskazuje na brak możliwości realizacji postawionych w tym obszarze celów”.


Badanie

ICAN Research na zlecenie Orange Insight przeprowadziło badanie, z którego wynika, że ok. 8% korporacji i dużych przedsiębiorstw wpisuje nowe technologie do swojego modelu biznesowego.


We wspomnianym raporcie przygotowanym przez KPMG podano, że 54% organizacji nie deleguje żadnego pracownika do zadań związanych z cyfryzacją. Ponad 50% respondentów uważa, że pracownicy nie są gotowi na cyfryzację. 

Osoby odpowiedzialne za digitalizację w organizacjach (31% głosów) wyrażają duże lub bardzo duże przekonanie o gotowości pracowników na transformację cyfrową. Ich zdaniem jest to możliwe dzięki szkoleniom z zakresu systemów informatycznych.

Z kolei 13% przedstawicieli badanych przedsiębiorstw uważa, że pracownicy są słabo lub bardzo słabo (3% wskazań) przygotowani do zmian. Natomiast 20% badanych podkreśla, że w firmach brakuje dostatecznej liczby szkoleń o odpowiedniej jakości z oprogramowania stosowanego w organizacji.

Praktyczne zastosowanie transformacji cyfrowej w firmie

Z pewnością kojarzysz takie marki jak Uber, Netflix lub Airbnb. Firmy za sprawą nowych technologii wprowadziły na rynek nowy sposób realizacji usług. Aplikacja Airbnb łączy dwie grupy ludzi – wynajmujących nieruchomość i osoby poszukujące noclegów. Ten dobrze znany rodzaj usług w nowej odsłonie cieszy się ogromną popularnością. Opisywana firma jest wyceniana na 10 mld $ i porównuje się ją do największych sieci hotelowych na świecie.


Raport

W całej Unii Europejskiej mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99% ogółu wszystkich firm. W raporcie „Technologie cyfrowe jako podstawa działania: Europa” przygotowanym przez Digitally Driven przeczytać można, że wiele firm MŚP w czasie pandemii przygotowało tzw. odporność cyfrową. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zaczęły stosować narzędzia i usługi cyfrowe, aby przetrwać trudny okres oraz umocnić swoją pozycję na rynku.


Innowacyjnych przykładów transformacji cyfrowej nie brakuje także w Polsce. Do grupy podmiotów, które inwestują w nowe technologie, należą banki. Przy użyciu rozwiązań mobilnych skomplikowane operacje wymagające zachowania bezpieczeństwa wykonujemy jednym kliknięciem. Właśnie w ten sposób działają płatności BLIK.

Właściciel portalu OLX, Grupa Naspers, stworzył rozwiązanie BI, które pozwala na zarządzanie ogromnymi zbiorami generowanych danych oraz ich jednoczesną analizę. Pozwala to wyciągać wnioski i w ten sposób modelować działania operacyjne. Zgromadzone informacje są dostępne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu na bieżąco można wprowadzać zmiany w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów.

Kiedy warto przeprowadzić transformację cyfrową i co na tym zyskasz?

Jeśli myślisz nie tylko o przetrwaniu, lecz także o rozwoju swojej organizacji, to transformacja cyfrowa firmy jest tym, co należy zrobić, aby zwiększyć jej potencjał. Kiedy warto wdrożyć nowe technologie i aktywnie z nich korzystać? Najlepiej natychmiast, ale poinformować Cię o tym mogą również klienci.

Osoby, które kupują Twoje produkty lub usługi idą tam, gdzie mogą zrobić zakupy szybciej, taniej lub w bardziej atrakcyjny sposób (w przyszłości w metaverse). Rosnące oczekiwania klientów to silny bodziec do działania. Jeśli pozostawisz sprawy samym sobie, skutkować to będzie odpływem kupujących na rzecz Twojej konkurencji.


Badania

Instytut Humanites przeprowadził badania pt. „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta”. Można w nich przeczytać, że aż 78% średnich i dużych firm jest aktualnie na etapie cyfryzacji, a 36% z nich nawet na zaawansowanym etapie.

W tym samym badaniu pojawia się informacja, że 86% menadżerów i 82% pracowników przyznaje, że dzięki cyfryzacji procesów i komunikacji wewnętrznej ich efektywność pracy wyraźnie wzrosła. Jak dotychczas najbardziej cyfrowe działy w firmach to księgowość i HR.


Co zyskasz dzięki cyfryzacji? Największe korzyści to:

 • Efektywniejsza komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa – home office, praca hybrydowa, kontakt z komórkami w innych częściach świata wymagają odpowiednich narzędzi, które są niezbędne do lepszej organizacji i wydajnej pracy.
 • Obsługa klienta – poprawienie procesów pozwala na szybszy kontakt z klientami, a w tym najlepiej sprawdza się internet. Klienci oczekują, że firma obsłuży ich online, a cyfryzacja to umożliwia.
 • Usprawnienie biurokracji – wystarczy zobaczyć, jak cyfryzacja usprawniła pewne obszary administracji publicznej.
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych – dokument papierowy łatwo zniszczyć lub zgubić. Dane na nośnikach cyfrowych, a także w chmurze są dużo bardziej zabezpieczone przed utratą. Łatwiej je również odszukać, kiedy stają się potrzebne.
 • Niższe koszty stałe prowadzenia biznesu – utrzymanie archiwum, sprzętu komputerowego, np. drukarek, ksero czy elementów eksploatacyjnych z nimi związanych, to koszty. Transfer danych do chmury ograniczy tego rodzaju wydatki i usprawni archiwizowanie dokumentacji.
 • Większa wydajność pracowników – narzędzia online ułatwiają i usprawniają pracę. Odszukanie umowy z klientem czy faktury to kwestia kliknięcia, a nie szukania pojedynczej kartki w stosach dokumentów.
 • Automatyzacja procesów – w wielu obszarach można zamienić procesy manualne na automatyczne za sprawą cyfryzacji. Przekłada się to na wyższą wydajność pracy w firmie.

Mimo niekwestionowanych zalet cyfryzacja w firmie może być uważana za niepotrzebną. Według Radosława Frańczaka, partnera EY, „blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest potrzebne”. 

W badaniu EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020” 29% przedsiębiorców wskazało, że barierą do cyfryzacji przedsiębiorstwa jest brak zaufania do takich rozwiązań. Kolejne 24% firm wskazuje na wysokie koszty wdrożenia. Z kolei 13% badanych podało, że na rynku nie ma rozwiązań dostosowanych do potrzeb ich firm. Obecnie pojawiają się jednak usługi oferujące coraz bardziej spersonalizowane narzędzia.

Transformacja cyfrowa firmy – dlaczego jest taka ważna?

Coraz głośniej mówi się o metaverse. W uproszczeniu to równoległa cyfrowa rzeczywistość, a nie, jak mogłoby się wydawać, kolejna gra. Wiele firm z całego świata inwestuje w tego rodzaju rozwiązania setki milionów dolarów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że biznes będzie jeszcze bardziej powiązany ze światem cyfrowym niż dotychczas. Nie będzie to jednak możliwe bez odpowiedniego przygotowania, a więc transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa.

Zastanawiasz się, jak można sfinansować tego rodzaju inwestycję? Odpowiedzią jest crowdfunding pożyczkowy, który pomoże przenieść Twoją firmę na wyższy poziom.

FOTO:

https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
https://pixabay.com/illustrations/earth-network-blockchain-globe-3537401/
https://pixabay.com/photos/job-office-team-business-internet-5382501/