Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

Decyzja o rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w obecnych trudnych czasach może okazać się jedynym wyjściem w celu zachowania firmy. Chociaż jest to trudna i niemiła sytuacja, to niesie ona również pewne korzyści podatkowe. Jak zakończyć działalność bez wychodzenia z domu?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy, którzy nie mają zatrudnionych pracowników, mogą skorzystać z ustawy Prawo przedsiębiorców i zawiesić swoją działalność. Ci, którzy mają swoją kadrę, w wyjątkowych sytuacjach również mogą posiłkować się tym rozwiązaniem. Staje się to możliwe, jeśli pracownicy przebywają na:

 • urlopie macierzyńskim;
 • urlopie wychowawczym;
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • urlopie rodzicielskim.

W powyższych przypadkach po zakończeniu urlopów będziesz zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom, nawet jeśli działalność pozostanie zawieszona.

Ustawa wskazuje, że najkrótszy czas zawieszenia firmy dla podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynosi 30 dni, bez określenia maksymalnego limitu. 

Rzeczywisty okres zawieszenia firmy zależy zatem od potrzeb przedsiębiorcy i może trwać nawet bezterminowo, jeśli we wniosku nie określono daty odwieszenia.

W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym okres zawieszenia nie może przekroczyć 45 dni.

Przeczytaj także: Co warto wiedzieć i na czym polega zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie?

Korzyści z zawieszenia firmy

Jeżeli Twoja firma nie przynosi zysków, możesz rozważyć zawieszenie działalności. Wówczas nie musisz płacić zaliczek na podatek od osób fizycznych za ten okres. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu czy karty podatkowej. Należy pamiętać, że każdy podatnik musi złożyć deklarację roczną, nawet jeśli wygeneruje on stratę lub nie będzie miał żadnych obrotów. W tym ostatnim przypadku należy wysłać do urzędu skarbowego tzw. zerowy PIT.

Jeżeli ubiegasz się o zawieszenie działalności gospodarczej, zostaniesz także zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS. Skutkuje to jednak utratą prawa do ubezpieczenia. Ponadto, jeśli wniosek o zawieszenie zostanie złożony w trakcie miesiąca, przedsiębiorca jest zobowiązany opłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości. Niemniej jednak wciąż przysługują Ci niektóre prawa, ale i obowiązki wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; 
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 
 • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Jak zawiesić działalność przez internet?

Jeśli Twoja działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wejdź na stronę CEIDG. Cały proces ogranicza się do kilku łatwych czynności.

Na stronie CEIDG w górnej części ekranu zobaczysz zakładka „Baza przedsiębiorców”, w którą należy kliknąć. Po lewej stronie znajduje się pozycja „Zawieś działalność gospodarczą”. Można wybrać między składaniem wniosku anonimowo albo zalogowaniem się do systemu. Jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję, musisz udać się do Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, aby potwierdzić swoją tożsamość.

Po wpisaniu swojego numeru NIP strona internetowa przekieruje Cię do formularza wniosku o zawieszenie firmy. Wiele danych będzie automatycznie uzupełnionych na bazie informacji zawartych w CEIDG. Na końcu dokumentu można wskazać datę początkową i końcową zawieszenia działalności. Jeśli tego nie zrobisz, okres zawieszenia będzie bezterminowy.

Po zatwierdzeniu wniosku należy go podpisać za pomocą bankowości internetowej, Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Gdy zakończysz ww. czynności, możesz otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku na trzy sposoby:

 • wyświetli Ci się komunikat z potwierdzeniem wysłania dokumentu;
 • otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru na e-mail podany przy rejestracji w CEIDG;
 • wniosek zostanie zapisany w zakładce „Moje wnioski”.

Wykonanie powyższych czynności i zawieszenie działalności jest bezpłatne.

Jeżeli z jakichś względów nie jesteś w stanie zawiesić działalności przez internet, zawsze możesz wybrać się do urzędu gminy, miasta lub wysłać dokumenty listownie. Urzędy umożliwiają także sfinalizowanie formalności telefonicznie.

Brak środków finansowych głównym powodem zawieszenia działalności

Specjaliści Allianz Trade podają, że utrata płynności finansowej to prosta droga do upadłości. Na początku 2022 r. najbardziej na nią narażone były firmy chemiczne, budowlane i produkcyjne, ale jesień pokazała, że zagrożenie dotyczy firm ze wszystkich gałęzi gospodarki.

W pierwszych 7 miesiącach 2022 r. w stanie niewypłacalności było 1244 podmiotów gospodarczych i jest to prawie 100% więcej niż przed pandemią. W sierpniu Krajowy Rejestr Długów podał, że spośród wszystkich monitorowanych firm 22 tys. przestało być wypłacalne.

BIG InfoMonitor w raporcie za II kwartał 2022 r. poinformował, że zaległości finansowe ma 313 tys. polskich firm na kwotę 38,24 mld zł. Średnio to 121 994 zł na każde przedsiębiorstwo.

Z kolei Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podał, że od początku roku do 31 lipca 2022 r. wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne złożyło 1048 firm. Na takie działania decydują się firmy, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością. Głównymi przesłankami jest m.in. brak środków na bieżące regulowanie zobowiązań czy opóźnienia w spływie należności od kontrahentów.

Gdzie znaleźć finansowanie?

Przedsiębiorcy mają kilka sposobów na poprawienie cash flow w firmie. Często pierwszym krokiem jest dokapitalizowanie przedsiębiorstwa przez właścicieli lub udziałowców. Kolejna możliwość to finansowanie zewnętrzne i kredyt bankowy. W sytuacji, gdy dane finansowe przedsiębiorstwa nie wpisują się w oczekiwania banków, które w czasie kryzysu zwiększają wymagania, zdobycie pieniędzy tym kanałem może okazać się trudne.

Istnieje jednak alternatywa dla rynku bankowego i jest to crowdfunding pożyczkowy, który nazywa się także finansowaniem społecznościowym. To rozwiązanie pozwala na pozyskanie środków od osób indywidualnych lub innych przedsiębiorców, którzy pożyczą pieniądze Twojej firmie. Crowdfunding reguluje prawo krajowe i europejskie.

Taka forma finansowania od lat zyskuje na popularności, a dzięki możliwości finalizacji umowy przez internet stała się wygodną formą pożyczania pieniędzy w czasie pandemii. Zajrzyj na biznes.finansowo.pl i dowiedz się więcej.

Zawieszenie firmy to ważna decyzja, która wiąże się z pewnymi przywilejami, ale i obowiązkami. Przedsiębiorstwo nie jest formalnie zamknięte, ale nie może prowadzić dotychczasowej aktywności. To czas na przemyślenie strategii działalności oraz zaplanowanie dalszych kroków. Jeśli główną przeszkodą są kwestie finansowe, gruntowna analiza pomoże zidentyfikować słabe punkty.

Warto zadbać także o poduszkę finansową, a doraźnie może za nią posłużyć crowdfunding pożyczkowy. Niewykluczone, że to jedna z nielicznych możliwości, która pozwoli wyjść Twojej firmie z marazmu.