nowelizacja ustawy o CEIDG

1 Posts Strona główna

Nowelizacja ustawy o CEIDG

Mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców oraz zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne, a także wyciągając wnioski z ponad 11-letniego doświadczenia z zakresu funkcjonowania systemu teleinformatycznego CEIDG, w tym z okresu pandemii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zaproponowało modyfikację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czym jest CEIDG? Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W listopadzie 2022 r. było w nim zarejestrowanych prawie 2,6 mln firm. Biznes.gov.pl i CEIDG to najważniejsze źródła informacji dla przedsiębiorców w kraju. Właściciel firmy, logując się do Konta Przedsiębiorcy, wygodnie i szybko załatwi sprawy w CEIDG, ale także w innych instytucjach publicznych. Średnio w ciągu miesiąca portal odwiedza 1,5 mln użytkowników, którzy realizują ok. 180 tys. spraw online. Na bazie doświadczeń ostatnich lat, ale także w wyniku pandemii, MRiT przygotowało nowelizację ustawy o CEIDG. Olga Semeniuk, sekretarz stanu w MRiT, w rozmowie z…