zawieszanie firmy

1 Posts Strona główna

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

Decyzja o rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w obecnych trudnych czasach może okazać się jedynym wyjściem w celu zachowania firmy. Chociaż jest to trudna i niemiła sytuacja, to niesie ona również pewne korzyści podatkowe. Jak zakończyć działalność bez wychodzenia z domu? Kto może zawiesić działalność gospodarczą? Przedsiębiorcy, którzy nie mają zatrudnionych pracowników, mogą skorzystać z ustawy Prawo przedsiębiorców i zawiesić swoją działalność. Ci, którzy mają swoją kadrę, w wyjątkowych sytuacjach również mogą posiłkować się tym rozwiązaniem. Staje się to możliwe, jeśli pracownicy przebywają na: urlopie macierzyńskim;urlopie wychowawczym;urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego;urlopie rodzicielskim. W powyższych przypadkach po zakończeniu urlopów będziesz zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom, nawet jeśli działalność pozostanie zawieszona. Ustawa wskazuje, że najkrótszy czas zawieszenia firmy dla podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynosi 30 dni, bez określenia maksymalnego limitu. Rzeczywisty okres zawieszenia firmy zależy zatem od potrzeb przedsiębiorcy i może trwać nawet bezterminowo, jeśli…