Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu. Czym jest i dlaczego jest wymagane?

W trakcie ubiegania się o kredyt w banku lub przy kupnie telewizora na raty możesz zostać poproszony o dostarczenie zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu. Powinny się na nim znaleźć określone informacje, np. dane osobowe oraz otrzymane kwoty. Kiedy trzeba przedstawić taki dokument?

Kto wydaje ten dokument i do czego on służy?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wydaje pracodawca. Dokument potwierdza, że dana osoba jest zatrudniona w konkretnym przedsiębiorstwie oraz informuje, ile zarabia. O takie dane mogą poprosić placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje finansowe, sądy czy gminne ośrodki pomocy społecznej. 

W przypadku wymiaru sprawiedliwości brak dostarczenia zaświadczenia w terminie może spowodować nałożenie grzywny z powodu usiłowania zatajenia dochodów. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach a podstawa prawna

W polskim prawie brakuje jednoznacznego zapisu dotyczącego sposobu wydawania przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach. Takich informacji na próżno szukać nawet w Kodeksie pracy. Wskazówki znajdziesz w Ustawie o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Ponadto Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 331/99) doprecyzował, że pracodawca powinien dostosować się do reguł współżycia społecznego. Oznacza to, że w razie potrzeby wystawi taki dokument pracownikowi.

Firmy zwykle nie odmawiają wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach. Jeśli pracodawca nie będzie chciał wydać takiego dokumentu, może być to postrzegane jako działanie na szkodę pracownika. Przełożony ma obowiązek zadbać o dobro współpracowników oraz przestrzegać zarówno Kodeksu pracy, jak i Kodeksu cywilnego.

Umowy cywilnoprawne a zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

W przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach nie został uregulowany. Niemniej jednak zdarza się, że pracownik potrzebuje dokumentu z informacjami o zarobkach, rodzaju umowy oraz okresie zatrudnienia.

Warto podkreślić, że w przypadku umów cywilnoprawnych po zakończeniu zadania nie dostaniesz świadectwa pracy. Wówczas potwierdzeniem wykonania np. dzieła lub określonego zakresu obowiązków będzie zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach.

W dokumencie znajdą się informacje o miesiącach lub latach pracy, które spędziłeś w danej firmie. Jako zleceniobiorca możesz wystąpić o wydanie dokumentu, ale decyzja, ze względu na brak regulacji, jest zależna od zleceniodawcy.

Jakie informacje znajdują się w zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach?

W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach powinny się znaleźć niniejsze informacje:

 • dane osobowe – imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, często także seria i numer dowodu tożsamości,
 • data rozpoczęcia pracy,
 • stanowisko, na którym pracownik był/jest zatrudniony,
 • rodzaj umowy i okres zatrudnienia, np. umowa próbna na czas określony,
 • informacja o dochodach,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składka społeczna i zdrowotna,
 • należna zaliczka na podatek dochodowy,
 • informacja o ewentualnych obciążeniach komorniczych.

Pamiętaj, że dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką zakładu pracy. Wówczas jest to dla instytucji finansowej lub urzędu wiarygodne potwierdzenie wszystkich danych. 

Warto wiedzieć, że na zaświadczeniu o zatrudnieniu i dochodach nie muszą się znajdować wszystkie wymienione wcześniej dane. Często podmiot, który żąda takiego dokumentu, jasno wskazuje, jakie informacje są niezbędne. Ważne, aby zaświadczenie było czytelne i łatwo odszukiwało się na nim potrzebne dane.

Jakie wynagrodzenie wpisać na zaświadczeniu o zatrudnieniu i dochodach?

Brakuje ogólnych wytycznych jednoznacznie wskazujących na kwotę, która powinna się znaleźć na zaświadczeniu. Problem pojawia się także, gdy pracownik wypracuje premie, dostanie nagrodę lub dodatek do stażu pracy. Czy ekwiwalent pieniężny, otrzymany np. jako rekompensatę za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, też należy wliczyć do wynagrodzenia?

Najlepiej podać wszystkie świadczenia, które składają się na podstawę wynagrodzenia. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wystawia się za poprzedni miesiąc, ale często spotyka się dokumenty za okres ostatnich trzech miesięcy.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu?

Dokument ten przydaje się w różnych okolicznościach. Najczęściej jest to informacja niezbędna dla kredytodawców oraz firm pożyczkowych. Zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu mogą wymagać także urzędy lub komornik czy sąd.

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu wydaje się:

 • podczas zakupu ratalnego,
 • przy zapisywaniu dziecka do państwowego żłobka i przedszkola,
 • przy wniosku o kredyt,
 • w sprawach alimentacyjnych,
 • w sprawach rozwodowych,
 • na wniosek ZUS, np. przy ubieganiu się o świadczenia emerytalno-rentowe,
 • przy podpisywaniu umowy z operatorem sieci komórkowej lub internetu.

Zaświadczenie ma potwierdzić stan zatrudnienia. Przed wystąpieniem do pracodawcy o dokument najlepiej sprawdź, jakich informacji wymagać będzie dana instytucja. Mogą się one częściowo różnić od standardowego druku wydawanego przez firmę.

Zasady wydawania zaświadczeń

Żadne przepisy nie określają, ile razy można wnioskować o wydanie zaświadczenia. Każdy pracodawca ustala to w ramach wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa. W praktyce możesz ubiegać się o nie tyle razy, ile potrzebujesz. Przy kredycie hipotecznym zdarza się złożyć wniosek w kilku bankach, a to oznacza konieczność przygotowania odpowiedniej liczby kompletów dokumentów. Ksero zaświadczenia nie jest najlepiej oceniane i najpewniej zostaniesz poproszony o przedłożenie oryginału.

Gotówka bez zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach? To możliwe!

Banki najczęściej wymagają dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. Jeśli nie masz go przy sobie, oznaczać to będzie kolejną wizytę w placówce, aby uzupełnić brakujące informacje. Co więcej, ewentualne błędy na zaświadczeniu o zatrudnieniu skutkują koniecznością ich poprawienia. Z pewnością wolałbyś uniknąć takich sytuacji, prawda? Jest na to sposób.

Rozwiązaniem okazuje się crowdfunding pożyczkowy, który nie potrzebuje żadnych zaświadczeń. Jest to tzw. finansowanie społecznościowe. Składasz wniosek o konkretną sumę pieniędzy i dostajesz propozycje o pożyczkodawców, którymi są osoby fizyczne. Dzięki temu znajdziesz dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie. 

W banku po prostu możesz przystać jego propozycję, natomiast porównanie jej z innymi ofertami na rynku wymaga zwykle wizyt w każdej instytucji, co nierzadko okazuje się długotrwałe i trudne do zaplanowania.

Crowdfunding pożyczkowy daje dostęp do taniego kapitału. Jeśli będziesz mieć dobrą reputację jako pożyczkobiorca, zyskasz dostęp do jeszcze korzystniejszych propozycji. Im jesteś bardziej wiarygodny, tym na lepsze oferty możesz liczyć. Co więcej, wszystkie formalności załatwisz przez internet, bez wychodzenia z domu. To duża oszczędność czasu i szybszy dostęp do gotówki niż w przypadku banku.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Czy zawsze jest potrzebne?

Dokument potwierdzający status Twojej pracy i dochody często bywa niezbędny. Zwykle spotkasz się z koniecznością jego dostarczenia przy ubieganiu się o kredyt w banku lub przy zakupach ratalnych. Jednak crowdfunding pożyczkowy to przykład rozwiązania, które pokazuje, że można pożyczać pieniądze bez zbędnych formalności. Masz też dostęp do dużej liczby ofert w jednym miejscu, do pozwala Ci na znalezienie najatrakcyjniejszego rozwiązania. 

Zmieniający się rynek finansowy działa na Twoją korzyść. Okazuje się, że zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach nie zawsze jest potrzebne, a to dla Ciebie duże ułatwienie oraz oszczędność czasu.

Chcesz wiedzieć więcej o crowdfundingu pożyczkowym? Przeczytaj inne nasze artykuły i wejdź do świata finansowania społecznościowego. To się opłaca.